คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 "

52 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 "

ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 " ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการ

 

ทั้งนี้เพื่อผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ขับเคลื่อนมหาวิยาลัยไปสู่ Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกร โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีทักษะที่ตองสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้