คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (การพัฒนาเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จ.พะเยา)

62 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (การพัฒนาเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จ.พะเยา)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (การพัฒนาเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา) ณ บ้านสวนซะป๊ะพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นำโดย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ หัวหน้าโครงการวิจัย, ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล, ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร, ดร.รวิสรา  รื่นไวย์, ดร.คุณากร ขัติศรี, ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล, ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ, และอาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

 

ได้รับเกียรติ ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

 

โดยโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) ซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ตามแนวทางของ IFOAM เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนระดับประเทศและมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนในพื้นที่ มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นคณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ มีคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัดและจัดตั้งกลไกธุรกิจในรูปวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อบริหารจัดการผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่รับรองมาตรฐาน ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดไปแล้ว 32 แห่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้