คณะเกษตร คว้ารางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Gold Award ผลิตภัณฑ์ : ชาดอกกาแฟ

223 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตร คว้ารางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Gold Award ผลิตภัณฑ์ : ชาดอกกาแฟ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)” ณ อาคารพระอุบาลี 99 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดี, พร้อมนักวิจัย ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ทั้งนี้งานประชุมพะเยาครั้งที่ 12 ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดงานประชุมในครั้งนี้

 

โดยในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Gold Award
ผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โครงการพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
หัวหน้าโครงการ ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ ผู้ร่วม: ดร. คุณากร ขัติศรี ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม นวัตกร: นายสมสิทธิ์ แซ่จ้าว
ผู้ใหญ่บ้านปางปูเลาะ น.ส. ณิชยา ยอดเมือง ประกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดติโลกอาราม ร้านกาแฟท่าเรือ@กว๊านพะเยา


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดพันธกิจหลักสำคัญประการหนึ่งคือ พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพันธกิจด้านการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในหลายสาขา มหาวิทยาลัยจึงสามารถใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีระบบและกลไกที่จะทำให้สามารถดำเนินงานผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงพาณชิย์ และมุ่งยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป

  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้