คัดเลือกตัวแทนสหกิจศึกษาและฝึกงานเฉพาะด้าน นำไปสู่การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ "เกษตรวิชาการ ประจำปี 2566" โดยคณะเกษตร ม.พะเยา

163 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คัดเลือกตัวแทนสหกิจศึกษาและฝึกงานเฉพาะด้าน นำไปสู่การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ "เกษตรวิชาการ ประจำปี 2566" โดยคณะเกษตร ม.พะเยา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "เกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต" ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, คณาจารย์ บุคลากรพร้อมนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เพื่อผลิตกำลังคนนิสิตคณะเกษตรฯ ให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน กิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบเหรีญยเรียนดีให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนสุดปัง! การนำเสนอผลงานจากการไปสกิจศึกษา และฝึกงานเฉพาะด้านทั้ง 5 หลักสูตร พร้อมคัดเลือกตัวแทนสหกิจศึกษาเข้าร่วมแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการวางตัวในที่ทำงาน" วิทยากรโดย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

 


รางวัลชนะเลิศ : การฝึกงานเฉพาะด้าน
เรื่อง: การฝึกงานบริษัทนำเข้าและส่งออกปลาสวยงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย บริษัท ไทยเฉียนหวู่ จำกัด
นำเสนอโดย: นายพิษณุนาถ ขันตี, นายสิทธิพร พรพ่วง, นายกนกพล มณีธรรม

รางวัลชนะเลิศ : การฝึกงานเฉพาะด้าน
เรื่อง: การฝึกงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (โรงงานนมไทยเดนมาร์ค-มวกเหล็ก สระบุรี)
นำเสนอโดย: นางสาวสรณ์ศิริ วงษ์เจริญ, นางสาวชนิกานต์ เหลืองนฤทัย

รางวัลชนะเลิศ : สหกิจศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เรื่อง: ผลของการฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำคลอดที่ส่งผลต่อจำนวนลูกสุกรตายคลอดและช่วงเวลาในการคลอด
นำเสนอโดย: นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะแก้ว, นางสาวบุญสิตา มาหมื่น

รางวัลชนะเลิศ : สหกิจศึกษา (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)
เรื่อง: การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพายอบกรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
นำเสนอโดย: Mr. Ny Chanthearith, นางสาวฉันธนา ศิริ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้